choi tren mang

Home>Chính phủ nhật bản đã đưa bộ công nghiệp tên lửa phía bắc vào "mối quan tâm về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt"
Chính phủ nhật bản đã đưa bộ công nghiệp tên lửa phía bắc vào "mối quan tâm về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt"
Time:2020-04-08
Views:1159

bong đa ty le

  
LIVE      

Chính phủ nhật bản đã đưa bộ công nghiệp tên lửa phía bắc vào "mối quan tâm về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt"

choi tren mang

Chính phủ nhật bản đã đưa bộ công nghiệp tên lửa phía bắc vào "mối quan tâm về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt"

Người dân bắc triều tiên đang xem qua màn hình điện tử lớn để xem tin tức về việc phóng vệ tinh trinh sát vang-lích-1, được phóng vào đêm 21 tháng trước tại bãi phóng vệ tinh ở phía tây của đường sắt phía bắc bình an. 2023.11.23

[chỉ dùng trong nước thôi. Không trồng thêm nữa. Cho việc sử dụng chỉ ở nước cộng hòa của Korea. no redistribution]

Chính phủ nhật bản đã thêm 36 khu vực tên lửa của bắc triều tiên vào danh sách các nhóm nước ngoài có khả năng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt như vũ khí hạt nhân và hỏa tiễn.

Tỉnh kinh tế và công nghiệp nhật bản công bố vào ngày hôm đó danh sách các nhóm nước ngoài có khả năng phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt "danh sách người dùng nước ngoài" thêm 36 doanh nghiệp và cơ sở nghiên cứu của bắc triều tiên, trung quốc, nga và nhiều nước khác.

Về mặt quốc gia, bắc triều tiên đã gia tăng 6 bộ phận, như bộ công nghiệp tên lửa, quản lý tổng ngành sản xuất vũ khí.

Nga và Pakistan có 11 trường, 7 trường đại học kỹ thuật vật lý trung quốc, viện phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân lớn nhất của trung quốc (CAEP) đã được thêm vào danh sách mới.

Chính phủ nhật bản bắt đầu xuất bản danh sách từ năm 2002 và thay đổi nó mỗi năm một lần.

Lần này thêm 36 người nữa, có 706 người ở 15 quốc gia trong danh sách.

Để các doanh nghiệp nhật bản xuất khẩu hàng hóa và công nghệ cho các nhóm được liệt kê, về nguyên tắc, để ngăn chặn việc sử dụng quân đội, phải có sự cho phép của chính phủ.

Hạn chế xuất khẩu liên quan đến danh sách mới sẽ được áp dụng từ ngày 11 tháng này.

Eve I ¿ E  ² a ba phần ‹ e ³ “ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ c ˆ † c ‚ ¸ æ ¶ ‰ a ¤– a œ ‹ æ   æ € – a ˆ † a 

A € € a € € œ a – I phần tư š e  ² a ba phần ‹ e ³ “ æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ a œ ‹ c được ‹ a city ¤" a ¸ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ 3 æ — ¥c ™ phần tư c ” Ÿ c ˆ † c ‚ ¸ a € ‚ \ c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ æ “ š c ba phần Ž e  ¯ c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š e  ² a ba phần ‹ e ³ “ a  — e ƒ ¨ a  — æ ‹ ‰ c ‘ ™ c œ  e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c ¶ a ¸ ‚ æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ a œ ‹ c được ‹ a city ¤" a ¸ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ 3 æ — ¥c ™ phần tư c ” Ÿ c ˆ † c ‚ ¸ I phần tư Œ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 4a º º eve æ a º ¡ A €  c ´ „ 50a º º a  — a ‚, a € ‚ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ c ¸ ½ c µ ± e ¦ ¬ c "‘ æ – ¯ æ Œ ‡ æ Ž a" € Œ a ¤– a œ ‹ æ   æ € – a ˆ † a  a €  e điều torah ½ e € C ˆ † c ‚ ¸ a º ‹ eve a ¶ a € ‚ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ æ ¦ e điều torah  e ƒ ¨ e š Š c ¸ ½ a  ƒ e ¬ € e •, a ¸ ƒ a ‹ ž c ´  c ¨ ± I phần tư Œ æ ¤æ ¬ ¡ A º ‹ eve a ¶ a  ¯ e ƒ ½ æ ˜ ¯ a € Œ c © † æ – ¯ æ ž — æ ¦ e điều torah  a ˆ † a  a €  c š „ a ± a ba phần © e ¡ Œ a ‹ • a € ‚

A € € a € € æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ c © † æ – ¯ æ ž — e ‡ ª æ eve ² a  € e ¦ a ¯ Ÿ a ± € e •, e được ba phần a city ¤e  city Š æ ‰ Ž e ª ª I phần tư Œ c ˆ † c ‚ ¸ c ™ phần tư c ” Ÿ a œ ¨ 3 æ — ¥a ¸ Š a  ˆ 7 æ ™ ‚ 40a ˆ † a, ¦ a  ³ I phần tư Œ a ¸ æ ¡ A ¸ city c ” Ÿ c • ¶ æ ™ ‚ æ điều torah a œ ¨ e được ” city e ‚ ² e ¤¨ a … "a  ƒ a Š a ¤© a eve ¸ æ • ™ a ® — æ • ™ æ eve ´ a ‹ • a € ‚ c ˆ † c ‚ ¸ c ” ± a ¸ € a € ‹ c ° ¡ æ ˜ “ c ˆ † c ‚ ¸ e điều torah  c ½ ® a phần tư • e µ, I phần tư Œ e ¦ æ – ¹ c › ® a ‰  æ điều torah a ba phần ž e © ² e điều torah  c ½ ® a … ¥æ ‰ ‹ e – ‹ a ± • e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ c ˆ † c ‚ ¸ a º ‹ eve a ¶ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 4a º º eve æ a º ¡ I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ 3a   a ¥³ æ € chữ "I phần tư › a  ¦ æ œ ‰ c ´ „ 50a º º a  — a ‚, I phần tư Œ e ¢được e € city  a ba phần € a … © a ® ¶ e † e ™ city ¢æ Ž ¥a  — æ eve ² c ™ ‚ I phần tư Œ a … ¶ a ¸ 6a º º æ ƒ … æ ³  a  ± æ ® † a € ‚ æ điều torah ‰ e ˜ e €  a ³ ¶ a œ ‹ c Được ‹ a city ¤" a ¸ a ® điều torah a ¸ ƒ æ š æ city ™ ‚ a  œ e ª ² I phần tư Œ a ¸ ¦ a œ ¨ æ ¡ a œ ’ a … "a ¢ž a Š a ® ‰ a ¿  a Š › e ‡  a € ‚

A € € a € € e ¦ ¬ c "‘ æ – ¯ a œ ¨ a ¸ € eve a ½ e  ² æ ˜ Ž a ¸ a phần tư, c ƒ ˆ e ´ e ² ¬ a € Œ a ¤– a œ ‹ æ   æ € – a ˆ † a  a €  c Š ¯ a ¸ ‹ c š „ e ‚ ª æ ƒ ¡ C ½ ª e ¡ Œ I phần tư Œ a ¸ ¦ a phần tư, e ª ¿ A °  c „ ¡ E ba phần œ a ¹ ³ æ ° ‘ æ – ½ a Š æ š ´ a Š › c š „ æ ¥µ c được ¯ a city ˆ † a  a ° ‡ e ¢được e ¦ city – c ‚ º c ¤ba phần æ œ ƒ c š „ æ • µ a º º a € ‚ e  ² a œ ‹ e ˜ ² e ƒ ¨ e • o c ‰ ¹ a ¥" a ¤š c ba phần … a º ¦ e  ² c ¨ ± I phần tư Œ æ œ ‰ e, ¡ e ± ¡ e ¡ ¨ æ ˜ Ž æ ¤æ ¬ ¡ a º ‹ eve a ¶ c ‰ ½ æ ¶ ‰ a ¤– a œ ‹ a ‹ ¢a Š › a € ‚ a ¸ ƒ a ‹ ž c ´  c ¨ ± I phần tư Œ c ˆ † c ‚ ¸ a  ¯ e ƒ ½ æ ˜ ¯ a °  e  ² c • ¶ a ± € e ‡  a °  a phần tư Š æ – ¯ e ˜ æ ¿ € e € ² c µ „ c ¹ ” eve e  a º ‹ e ¡ Œ a ‹ • c š „ a ± a ba phần © a € ‚ 1 æ — ¥I phần tư Œ e  ² eve e  æ – ¹ a º º a “ ¡ A œ ¨ a  — e ¦ ¬ a º ¬ e  ” c ‘ ™ c œ  æ eve ” æ “ Š a ¸ € a € ‹ æ ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” æ “ š eve e ž I phần tư Œ æ ¶ ˆ eve æ … 11a   æ ¥µ c được ¯ a city ˆ † a  a € ‚ e ¦ æ – ¹ c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ a º › æ ¥µ c được ¯ a city ˆ † a  e š ¸ a ± ¬ a € Œ c © † c ‰ ¹ c µ „ c ¹ ” a €  a € ‚

A € € a € € 2017a ¹ ´ I phần tư Œ a ® điều torah e ª “ æ • ˆ a ¿ æ ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” a € Œ a phần tư Š æ – ¯ e ˜ a œ ‹ a €  I phần tư ˆ ISISi phần tư ‰ c š „ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ æ ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” e ˜ ¿ A ¸ ƒ æ ² ™ e € ¶ a ¤æ city ¦ e điều torah  a ’ Œ a € Œ c © † c ‰ ¹ c µ „ c ¹ ” a €  a ¸ € a º ¦ a ½ ” æ “ š e ¦ ¬ æ ‹ ‰ c ¶ I phần tư Œ a Š æ city Œ  c • ¶ a œ ° a ± … æ ° ‘ c ‚ º a º º e ³ ª a ¸ ¦ e ˆ ‡ eve e  e ¦ a º ¤c  được a city € ‚ c ‚ º æ œ Ÿ 5a € ‹ æ œ ˆ c š „ æ ˆ ° a º ‹ e € æ ˆ  æ • ¸ a   e  ¬ a º º æ µ  e › ¢a ¤± æ ‰ € I phần tư Œ e ‡ ³ a ° ‘ 1200a º º eve æ a º ¡ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Chính phủ nhật bản đã đưa bộ công nghiệp tên lửa phía bắc vào "mối quan tâm về việc phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt"

Previous:Thị trưởng Paris rút lui khỏi nền tảng X để kích động những tin nhắn giả, những lời thù ghét
Next:Cựu thủ tướng anh David Cameron là ngoại trưởng
related articles
choi tren mang Sơ đồ trang web

1