choi tren mang

Home>Liên bang nga, ngày bầu cử tổng thống năm tới được dự định là ngày 17 tháng 3
Liên bang nga, ngày bầu cử tổng thống năm tới được dự định là ngày 17 tháng 3
Time:2020-05-20
Views:1837

sổ mơ số đề

  
LIVE      

Liên bang nga, ngày bầu cử tổng thống năm tới được dự định là ngày 17 tháng 3

choi tren mang

Liên bang nga, ngày bầu cử tổng thống năm tới được dự định là ngày 17 tháng 3

Theo một thông báo của cơ quan truyền thông quốc tế của nga vào ngày 6 (giờ địa phương), nghị viện nga đã tạm định ngày bầu cử tổng thống tiếp theo là ngày 17 tháng 3 năm sau.

Chủ tịch ủy ban hiến pháp của thượng nghị viện nga, andrei krishath, nói trên điện gram: "dự luật được bổ nhiệm ngày 17 tháng 3 là ngày bầu cử sẽ được đệ trình cho phiên họp toàn bộ thượng viện vào ngày mai (7) để xem xét."

Theo luật bầu cử của nga, ngày bầu cử ở nga phải được định ngày bầu cử và công bố bởi nghị viện từ 90 đến 100 ngày trước ngày bầu cử.

Với ngày bầu cử được dự tính, tuyên bố tranh cử của tổng thống nga vladimir putin đã thu hút sự chú ý. Vì tổng thống putin đã nói, "khi lịch bầu cử đã được xác định, khả năng tranh cử sẽ được xem xét."

Nếu tổng thống putin tái đắc cử trong cuộc tổng tuyển cử năm tới, nhiệm kỳ sẽ được kéo dài thêm 6 năm nữa cho đến năm 2030. Cho đến nay ông ta vẫn giữ quyền lực như một tổng thống hoặc một thủ tướng, sau khi làm tổng thống tạm quyền vào ngày 31 tháng 12 năm 1999 do sự bãi bỏ của tổng thống yeltsin.

Ủy ban quản lý bầu cử trung ương nga sẽ tổ chức một cuộc họp vào ngày 8 để khởi động chiến dịch tranh cử. Việc bỏ phiếu có được 3 ngày hay không cũng do ủy ban quản lý bầu cử quyết định.

æ – ° e ¥¿ E ˜ a ° ‡ c ¦  a œ ¨ æ ¡ A ½ ¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ a † € æ ‰ e ½ ‰ e ® € a ¯ æ city ° ´ a ¹ ³ a ¤" a ¹ … a ¸ ‹ e ™ 

A € € a € € æ – ° e ¥¿ E ˜ c ¸ ½ c  † æ ‹ ‰ a … ‹ æ điều torah ® æ — ¥a ‰  e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ a … ¨ a œ ‹ a  „ a œ ° a ¸ æ ¡ A ° ‡ c ¦  æ ¢a ½ ¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ I phần tư Œ æ œ Ÿ æ œ › æ ‰ e ½ ‰ a ¸ c ” Ÿ e ® € a ¯ æ city ° ´ a ¹ ³ a ¤" a ¹ … a ¸ ‹ e ™  a € ‚

A € € a € € æ ‹ ‰ a … ‹ æ điều torah ® a ® điều torah a ¸ ƒ I phần tư Œ a ° ‡ a œ ¨ æ – ° æ ” ¿ A º œ a ¸ Š a eve leibovitz c š „ e ¦ – 100 æ — ¥a … chữ "I phần tư Œ c ¦  æ ¢a ¸ æ ¡ A ½ ¿ C ” ¨ æ ‰ ‹ æ © Ÿ a € ‚ eve a – e ª  c ‚ º I phần tư Œ æ Ž ª æ – ½ æ œ ‰ a Š © a ¸ c ” Ÿ a Š a phần tư, a ° ˆ e eve ¨ a Š › I phần tư Œ æ ¸ › a ° ‘ a ¹ ² æ “ ba phần e ¡ Eve Œ c ‚ º a € ‚ a – æ œ Ÿ æ œ › a © a  e ƒ ½ a ¤a ¸ c ¿ ’ I phần tư Œ e €  a ¸ e ƒ city ½ a ¤æ • ™ a ¸ a € ‚

A € € a € € c • ¶ a œ ° a ¸ € a € ‹ æ • ™ e ‚ ² c ” c © ¶ a ¸ a ¿ Eve ƒ a Ž a ¹ ´ a ¸ € e … c ” c © ¶ c ™ phần tư c  ba phần I phần tư Œ e ¶ … e  Ž a ¸ ‰ a ˆ † a ¹ ‹ a ¸ € c š „ 15 æ ² a … ’ c được ¥a city ¹ ba phần a ¹ Ž c „ ¡ æ ³ • e ® € a ¯ I phần tư Œ a city ½ ¢a ® ¹ a ‡ º c  ba phần a € Œ e ® € a ¯ được a city  ± æ © Ÿ a €  I phần tư Œ a ¿ … e ˆ æ Ž ¡ a  – æ Ž ª æ – ½ e điều torah æ "± º a € ‚

A € € a € € æ ‹ ‰ a … ‹ æ điều torah ® c š „ a ¿  a ® ˆ æ ´ ba phần æ ” ¿ A º œ æ — ¥a ‰  a ® điều torah e ª “ a ° ± e , I phần tư Œ e š ¨ a  ³ e ™, a … ¥c ˆ e ° a € ‚ æ – ° a ¸ € a ± † æ ” ¿ A º œ æ — © a ‰  a ® điều torah a ¸ ƒ e ¨ ˆ a Š ƒ æ ’ ¤e Š eve, a Ž a ¹ ´ e € š e  Ž c š „ c ¦  c … ™ eve a ¤I phần tư Œ eve a ¥æ Š µ Carey barber e Š æ ¸ › c ¨ … æ Ž ª æ – ½ a ¸ ¶ a ba phần † c š „ a ½ ± e Ÿ ¿ Eve I phần tư Œ æ ‡ ‰ a ˜ e ² ¡ æ ” ¿ E – ‹ æ ” ¯ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Liên bang nga, ngày bầu cử tổng thống năm tới được dự định là ngày 17 tháng 3

Previous:Đại sứ liên hợp quốc dredging wong phản đối việc bắt buộc những người đào ngũ phải trở về bắc triều tiên "sự kiện quan trọng về nhân quyền"
Next:Cuộc xung đột israel-palestine/ngừng bắn israel-palestine trong 4 ngày trao đổi phụ nữ và trẻ em bị bắt giữ
related articles
choi tren mang Sơ đồ trang web

1