choi tren mang

Home>Luật thống nhất dạy nạn nhân tự cứu mình đã được thông qua bởi quốc hội nhật bản.Nghĩa vụ phải thông báo cho chính phủ về việc xử lý tài sản
Luật thống nhất dạy nạn nhân tự cứu mình đã được thông qua bởi quốc hội nhật bản.Nghĩa vụ phải thông báo cho chính phủ về việc xử lý tài sản
Time:2021-01-28
Views:587

du doán bong da

  
LIVE      

Luật thống nhất dạy nạn nhân tự cứu mình đã được thông qua bởi quốc hội nhật bản.Nghĩa vụ phải thông báo cho chính phủ về việc xử lý tài sản

choi tren mang

Luật thống nhất dạy nạn nhân tự cứu mình đã được thông qua bởi quốc hội nhật bản.Nghĩa vụ phải thông báo cho chính phủ về việc xử lý tài sản

Luật giải cứu nạn nhân được thông qua bởi đa số hạ viện nhật bản vào ngày 5.

Dự luật này được phát hành bởi đảng tự do đảng chủ và đảng cộng sản komeito, đảng đối lập đảng dân chủ quốc gia, quy định rằng các thực thể tôn giáo được yêu cầu hủy bỏ lệnh xử lý bất động sản phải thông báo cho các cơ quan chính phủ dưới quyền hoặc các nhóm tự trị địa phương.

Đảng chính trị và phe đối lập tin rằng liên minh gia đình mà chính phủ nhật bản yêu cầu giải thể vào tháng 10 có thể không thể bồi thường cho nạn nhân nếu họ xử lý tài sản trước phán quyết cuối cùng của tòa án.

Ngoại trừ việc xem xét khả năng xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, không có biện pháp bảo mật toàn diện cho tài sản của hiệp hội gia đình.

Tội phạm đã giết cựu thủ tướng shinzo Abe vào tháng 7 năm ngoái đã nêu rõ động cơ của tội ác như sau: "sự đóng góp khổng lồ của mẹ vào giáo hội thống nhất đã dẫn đến sự hỗn loạn trong gia đình".Sau đó, sự đóng góp cao của gia đình trở thành một vấn đề xã hội.

Trong khoảng một năm, chính phủ nhật bản đã tiến hành một cuộc điều tra về các tài liệu và bằng chứng thu được từ việc thực hiện quyền đặt câu hỏi cho các gia đình, và kết quả là bằng chứng khách quan có thể chứng minh các điều kiện yêu cầu của lệnh giải thể -- tính tổ chức, tính ác tính, tính bền vững.

Trong đơn xin giải thể, chính phủ nhật bản cho biết khoảng 1550 nạn nhân liên quan đến các gia đình liên kết với nhau.

Luật sư cho rằng hơn 130 nạn nhân đã đóng góp nhiều, thiệt hại sẽ lên đến 4 tỷ yên (khoảng 34.8 tỉ won).

Dự luật hạ viện đã được chuyển giao cho thượng viện, nơi sẽ bắt đầu xem xét vào ngày 7.

Eve I ¿ A Ž „ c ˆ ba phần a ° phần tư e được ba phần city c ™ phần tư a ¨  a  ¦ æ ¡ ‘ a ° phần tư a º ž æ ´ ª c  ½ 47 æ leibovitz

A € € a € € œ a – I phần tư š æ  ± e  ž e ¿ ‘ æ œ Ÿ a  — a Ž „ c ˆ ba phần a ° phần tư e được ba phần city c  ba phần e ± ¡ a ½ ± e Ÿ ¿ I phần tư Œ æ š ´ e › ¨ a ’ Œ æ ´ ª c  ½ eve e c ™ phần tư a € ‚ a ¸ € a   c ´ ¢e ¦ ¬ e ‡ Œ c ”, a © a ¸ Š æ œ ˆ 25 æ — ¥a œ ¨ æ ´ ª æ ° ´ a ¸ a ‰  e ¡ Œ a € ‚ \ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ BBCa  Š a ¸ e € š c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư š e  ž æ ´ ² a  ¦ æ ¡ ‘ a ° phần tư a º ž a ® ˜ a “ ¡ 3 æ — ¥e ¡ ¨ c ¤º I phần tư Œ e © ² a œ ‹ e ¦ ¬ a ° phần tư a º ž æ ‹ ‰ a œ ° a  € 2 æ — ¥a ¤œ e – “ e ‡ ³ 3 æ — ¥c ª  e ™  æ š ´ e › ¨ a ° Ž e ‡ ´ æ ´ ª æ ° ´ a ’ Œ a ± ± æ ³ ¥a ‚ ba phần c € ‰ I phần tư Œ e € æ ˆ  e ‡ ³ a ° ‘ 47a º º eve æ a º ¡ A €  85a º º a  — a ‚, a € ‚ c • ¶ a ± € e ¦ a ‘ Š eve æ a ‚, a º º æ • ¸ a  ¯ e ƒ ½ æ œ ƒ a ¸ Š a  ‡ a € ‚

A € € a € € e ¦ ¬ a ° phần tư a º ž æ ‹ ‰ a œ ° a  € a ° ˆ a “ ¡ æ điều torah ® e ¿ ª a Š 3 æ — ¥a ‘ Š e ¨ ´ a ª ’ e được ” city I phần tư Œ e © ² a œ ° a  € a ¸ € a € ‹ æ  ‘ e Ž Š a, ² e ¢được æ city ³ ¥c Ÿ ³ æ µ  a ® Œ a … ¨ a  ž æ ² ’ I phần tư Œ æ ˆ ª e ‡ ³ c • ¶ æ — ¥a ‚  æ ™ š I phần tư Œ æ ´ ª æ ° ´ a ¸ ¶ a ba phần † c š „ a ± ± e được ” city eve æ ‘ a  ¡ A, ² a ° Ž e ‡ ´ 47a º º a – ª c ” Ÿ I phần tư Œ a  ¦ æ œ ‰ 85a º º a  — a ‚, I phần tư Œ eve æ a º ¡ a º º æ • ¸ a  ¯ e ƒ ½ e ‚ „ æ œ ƒ c ¹ phần tư c º Œ æ ” € a  ‡ a € ‚ a  ¦ æ ¡ ‘ a ° phần tư a º ž a º º æ ° ‘ a œ ‹ e ˜ ², eve e  a ² æ ´ ba phần a ‡ º a ¸ € æ ” ¯ c ‰ ¹ a ˆ ¥æ • ‘ æ  ´ e š Š a Š a … ¥æ  œ æ • ‘ e ¡ Œ a ‹ • I phần tư Œ c › ® a ‰  æ  œ æ • ‘ a, ¥a ½ œ eve a  a œ ¨ e € ² e ¡ Œ a € ‚

A € € a € €  a ¦ æ ¡ ‘ a ° phần tư a º ž c ¸ ½ c µ ± a “ ˆ a ± ± a œ ¨ e ¿ ª æ ‹ œ a ‡ º a ¸ COP28a ³ ° æ œ ƒ I phần tư Œ a ¥¹ a  ‘ a ® ¶ a ± ¬ e ‡ ´ a “ € I phần tư Œ a ¸ ¦ a phần tư, e ª ¿ A, ² c ¶ “ a ¸ ‹ eve a ¤æ ” ¿ A º œ æ Š • a … ¥æ › ´ a ¤š e ³ ‡ æ º  a ba phần ž a º ‹ æ • ‘ æ  ´ a, ¥a ½ œ a € ‚

A € € a € €  a ¦ æ ¡ 9 ‘ a ° phần tư a º ž æ œ ˆ e ‡ ³ 12 æ œ ˆ c ‚ º e › ¨ a điều torah a € ‚ a  ¦ æ ° điều torah e ± ¡ Eve e ƒ ¨ e – € a Š a ¹ ´ 8 æ œ ˆ æ › ba phần c ™ phần tư a ¸ ƒ e  e ¦ e ª ª I phần tư Œ c ” ± æ – phần tư a Ž „ c ˆ ba phần a ° phần tư e được ba phần city c  ba phần e ± ¡ I phần tư Œ eve a Š a ¹ ´ e › ¨ a điều torah c š „ e ™  æ ° ´ a  ¯ e ƒ ½ æ œ ƒ e € æ ˆ  c  ½ e › điều torah æ € a "ba phần Œ æ ž œ a € ‚

A € € a € € a ± e  “ æ Œ ‡ a ‡ º I phần tư Œ a œ ¨ c ¶ “ æ, a ‰  æ ‰ € æ œ ª æ œ ‰ c š „ a ¹ ba phần æ — ± a ba phần tư Œ Œ "I æ  ± e  ž e € điều torah c º Œ æ • ¸ a ‘ ¨ a  — a ˆ ° e ˆ ‡ a Ž „ c ˆ ba phần a ° phần tư e được ba phần city c  ba phần e ± ¡ æ œ ‰ e — œ c š „ æ š ´ e › ¨ a ’ Œ æ ´ ª æ ° ´ e ¥² æ “ Š a € ‚ c ´ ¢e ¦ ¬ e ‡ Œ æ — © a ‰  æ š ´ e › ¨ a ° Ž e ‡ ´ 100a ¤š e  ¬ a º º æ µ  e › ¢a ¤± æ ‰ € a €  æ • ¸ c ™ ba phần a º º eve æ a º ¡ A € ‚ eve a Š a ¹ ´ 5 æ œ ˆ I phần tư Œ c › "æ — º e  ” a ¹ Ÿ c ™ phần tư c ” Ÿ æ š ´ e › ¨ a ¸ ¦ a ¸ ¶ a ba phần † æ ¯ € eve æ … æ €" c š „ æ ´ ª æ ° ´ a ’ Œ a ± ± e được ” city eve æ ‘ a  ¡ I phần tư Œ e ‡ ³ a ° ‘ 130a º º e  ‡ e › điều torah a € ‚

A € € a € € 1997a ¹ ´ 10 æ œ ˆ e ‡ ³ 1998a ¹ ´ 1 æ œ ˆ e – “ I phần tư Œ a phần tư ´ e š ¨ a Ž „ c ˆ ba phần a ° phần tư e được ba phần city c  ba phần e ± ¡ c š „ æ š ´ e › ¨ e điều torah ½ e € a º † æ › ´ a ¤" e ¦  æ ¨ ¡ C š „ æ ´ ª c  ½ I phần tư Œ e € æ ˆ  æ  ± e  ž a œ ° a  € a º ” a € ‹ a œ ‹ a ® ¶ 6000a ¤š a º º a – ª c ” Ÿ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Luật thống nhất dạy nạn nhân tự cứu mình đã được thông qua bởi quốc hội nhật bản.Nghĩa vụ phải thông báo cho chính phủ về việc xử lý tài sản

Previous:"Sức khỏe thể chất và tinh thần xuất sắc" trump công bố chẩn đoán của biden ở tuổi 81
Next:Trận động đất 5.1 ở qianhai, Istanbul, "đóng cửa" (tổng hợp)
related articles
choi tren mang Sơ đồ trang web

1