choi tren mang

Home>Các quan chức Singapore đang đối mặt với hình phạt về việc gửi đồ cá nhân bằng túi ngoại giao
Các quan chức Singapore đang đối mặt với hình phạt về việc gửi đồ cá nhân bằng túi ngoại giao
Time:2021-02-16
Views:2042

du lieu bong da

  
LIVE      

Các quan chức Singapore đang đối mặt với hình phạt về việc gửi đồ cá nhân bằng túi ngoại giao

choi tren mang

Các quan chức Singapore đang đối mặt với hình phạt về việc gửi đồ cá nhân bằng túi ngoại giao

Năm ngoái, một tổng giám đốc của bộ ngoại giao Singapore đã dùng túi thư ngoại giao để gửi hàng hóa cho người quen. Tổng giám đốc bị buộc tội hai tội lừa đảo và một tội cung cấp thông tin giả cho công chức, sẽ phải ngồi tù nhiều năm và bị phạt tiền.

Theo công ước quan hệ ngoại giao Vienna, túi thư ngoại giao được dùng để gửi các tài liệu hoặc vật dụng chính thức, không thể được mở ra hoặc bị giam giữ, phải được "đánh dấu một dấu hiệu đặc trưng bên ngoài".

Singapore tham nhũng công bố tin gọi fbi mặt trời, Singapore FenGuan uỷ ban đối ngoại và các thầy của các vấn đề tiểu vùng Sahara châu phi, nam Á 44 tuổi quyền Hu Xin tháng 12 năm ngoái lừa gạt ngoại giao, định đưa bình chứa thuốc ngoại giao của “ người tonkawa sẽ Richard ” YouDai isaf từ Singapore gửi cho trung quốc của bắc kinh đồng nghiệp ngoại giao dịch chuyển thưa ông, nhưng thực tế là gửi cho người quen.

Ngoài ra, hu xin quan cũng bị buộc tội đã xúi giục đồng nghiệp ông lu vào ngày 12 tháng 1 năm nay gửi một túi thư ngoại giao có nhiều chiếc đồng hồ xa xỉ từ trung quốc đến Singapore. Hu xin kwan đã cung cấp cho các quan chức bộ ngoại giao Singapore những thông tin sai lệch về chủ sở hữu những chiếc đồng hồ xa xỉ này vào ngày 19 tháng giêng, nói dối rằng những thứ này thuộc về cha mình. Hu xin quan chưa nói rõ những chiếc đồng hồ xa xỉ này đến từ đâu hay chính xác là từ ai.

Tại phiên tòa vào thứ năm, công tố viên cho biết hu xin kwon sẽ được xét xử trong 2 trong 3 cáo buộc nếu ông ấy nhận tội. Luật sư của hu đã yêu cầu kéo dài phiên tòa một chút vì ông ấy cần lấy tài liệu và liên lạc với văn phòng tổng biện lý. Vụ án sẽ được hoãn lại cho đến tháng 12.

æ ™ ® a º ¬ e – ƒ e ¨ ª e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ æ ² ™ c ‰ ¹ e ‹ ª e, ¯ e ‡  e ¿ ” a … ¨ c  ƒ æ ” ¿ Eve æ ² e ˆ ž a  °

A € € a € € a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ c ¸ ½ c µ ± æ ™ ® a º ¬ a ‘ ¨ a ¸ ‰ (12 æ œ ˆ 6 æ — ¥) a ‡ º e ¨ ª a ¸ æ  ± I phần tư Œ a ¸ € a ¤© a … "e ¨ ª a •  e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ a  Š æ ² ™ c ‰ ¹ a … © a œ ‹ I phần tư Œ a ¸ ¦ a ® ‰ æ Ž ’ a ‘ ¨ a › › a œ ¨ e Ž æ city – ¯ c ‘ "e ˆ ‡ a phần tư Š æ œ — c ¸ ½ c µ ± e  Š a ¸ Œ æ œ ƒ æ ™ ¤a € ‚ a ˆ † æ ž  e ª  c ‚ º e  Ž a eve Ž a … © a ¹ ´ e – “ I phần tư Œ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ e ˆ ‡ a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ a Š a phần tư, a  ˆ a ½ œ I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ eve a Š æ ¬ ¡ A ‡ º e ¨ ª e ‡  eve e ž a ° ‡ e — œ e eve ¨ a eve ´ a ¥e ¡  c ª  a  Š a … ¨ c  ƒ c Ÿ ³ æ ² ¹ a ¸ ‚ a ´ a ‹ • a  ‘ a € ‚ a Š a ¸ Š c ba phần Ž a œ ‹ a œ ¨ a eve ´ a ¥e ¡  c ª  a ¸ a   e ¢’ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a phần tư • c ™ phần tư a ¸ æ  ± a ¤š a œ ‹ a ¸  eve æ ¿ I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ a ¸ Œ æ œ › e — ‰ e € ™ æ ¬ ¡ A ‡ º e ¨ ª I phần tư Œ e ® “ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ æ ˆ  c ‚ º a ¸ æ  ± a ± € a ‹ ¢æ ½ › a œ ¨ e ª ¿ E điều torah e "€ … I phần tư Œ e ‡ ª a ¿ „ c ƒ  e ¡ Eve  c ª  a ¥a ba phần † e ‡  e ¿ ” a … ¨ c  ƒ æ ” ¿ Eve æ ² e ˆ ž a  ° a € ‚

A € € a € € æ ™ ® a º ¬ eve a Š æ ¬ ¡ A … ˆ a ‰  a ba phần € e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ æ œ ƒ æ ™ ¤c ¸ ½ c µ ± c © † c ½ • eve e ˜ a, ba phần I phần tư Œ a … ¶ a ba phần Œ e ½ ‰ e µ ´ æ ² ™ c ‰ ¹ I phần tư Œ e ˆ ‡ æ ² ™ c ‰ ¹ c Ž ‹ a „ ² e – © a ‹ ’ æ › phần tư æ œ ƒ æ ™ ¤I phần tư Œ a • † e ¨ Ž a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ e ˆ ‡ a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ a œ ¨ c Ÿ ³ æ ² ¹ e phần tư ¸ a ‡ º a œ ‹ c µ „ c ¹ ” a  Š c › Ÿ a œ ‹ (OPEC +) æ ¡ † æ ž ¶ a … "a  ” a ½ œ I phần tư Œ a ° ± a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ‰ a œ ° c vào, điều torah a º ‹ a ‹ ™ a º ¤æ  › æ „  e ¦ ‹ a € ‚ a € Š e  ¯ c ˆ ba phần e ¡ — æ — ¥a ± a € ‹ a phần tư • e ¿ ° a ˆ † æ ž  c ¨ ± I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ c š „ a ‡ º e ¨ ª a  ‘ e ¥¿ æ – ¹ a œ ‹ a ® ¶ c ™ phần tư a ‡ º e ¨ Š e ™ Ÿ I phần tư Œ a € Œ a „ ˜ c ® ¡ 西 æ – ¹ a  „ a œ ‹ e © ¦ a œ – a ¤c được ‹ a city ¿ „ c ba phần … æ – ¯ I phần tư Œ a ½ † a ¿ „ a œ ‹ eve a  e ƒ ½ æ – ½ a Š a ¤– a º ¤a ½ ± e Ÿ ¿ A Š › I phần tư Œ a ° ¤a … ¶ a ba phần ž a   c ba phần © a ¸ Š e ˆ ‡ c ba phần Ž a œ ‹ æ – ¹ a  ‘ a ¸ € e ‡ ´ c š „ a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ c  ² a  – æ ” ¯ æ Œ  a € ‚ a € 

A € € a € € a † € e ¢được e ¦ city – c ‚ º a ¿ ƒ æ ˆ  a ’ Œ a ¹ ³ e ª ¿ c ¯ € e € …

A € € a € € æ – ° a ¸ € e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ phần tư a ba phần tư Œ c Œ "I ba phần Ž a œ ‹ a œ ¨ e ¡  c ª  e › ™ æ – ¹ æ – ¡ æ — ‹ a ¸ a ° ‘ æ œ ‰ eve a º æ ¨ ¹ I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ a ¤š æ ¬ ¡ æ ‰ ¹ e © • e ¡  c ª  a  ‡ c ´ š æ º  e ‡ ª c ba phần Ž a œ ‹ a ¤± æ • — c š „ a ¸ æ  ± æ ” ¿ C – I phần tư Œ a ¿ ½ e ¦ – a º † a ° ‹ æ ± ‚ a, eve ´ a ¥e › ™ æ – ¹ a  ‡ a  ¯ æ Ž ¥a  — c š „ æ Š ˜ e ¡ David Alan æ – ¹ æ ¡ ˆ a € ‚ æ „  a ¤" a ˆ © æ ™ º a º được a city œ ‹ e š › a º ‹ a ‹ ™ c ” c © ¶ e ™ ¢a ¸ æ  ± e ˆ ‡ e  ž æ ´ ² e … c › ® e ² e ² ¬ a º º e Œ ƒ a ¡ ” c š ® a Ÿ ƒ c ¨ ± I phần tư Œ a œ ¨ e ¥¿ æ – ¹ a œ ‹ a ® ¶ a °  e điều torah æ "± º e ¡  c ª  c Œ ¶ e ± được a city ¸  æ ± º a ¹ ‹ e š › I phần tư Œ æ ™ ® a º ¬ a ¸ Œ æ œ › a ¿ „ æ – ¹ e ¢được e ¦ city – c ‚ º æ œ ‰ æ œ › a ¿ ƒ æ ˆ  a ’ Œ a ¹ ³ c š „ e ª ¿ c ¯ € e € … a € ‚ æ ² ™ c ‰ ¹ a º ¦ æ ˆ – a ° ‹ æ ± ‚ a ¿ „ æ – ¹ æ ” ¯ æ Œ  a ° ± a, eve ´ a ¥e ¡  c ª  c š „ a … © a œ ‹ e điều torah æ "± º æ – ¹ æ ¡ ˆ æ" ‹ æ ƒ ³ I phần tư Œ a ¸ Œ æ œ › a ¿ „ æ – ¹ æ Ž ¨ a ‹ • a phần tư Š æ œ — a  ƒ e ˆ ‡ a … ¶ a ¸ a € ‚

A € € a € € æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ a  ‡ c ‚ º a eve ¸ e ¦  c ” ¢æ ² ¹ a œ ‹ I phần tư Œ a … © a œ ‹ e ¿ ‘ æ œ Ÿ c điều torah ‹ a • † æ Œ  c º Œ a ‰ Š æ ¸ › c Ÿ ³ æ ² ¹ c ” ¢e ‡  I phần tư Œ æ Ž ¨ a ‹ • æ ² ¹ a ƒ ¹ e µ ° e được ˜ a city € ‚ a º ¦ æ œ ‰ æ ¶ ˆ æ  ¯ c ¨ ± æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ a Š a phần tư, æ º  e € š I phần tư Œ Carey barber a ² æ š — a ¸ a ‹ • æ  – a º † c ba phần Ž a œ ‹ e ˆ ‡ æ ² ™ c ‰ ¹ a ¹ ‹ e – “ a €  æ Œ  c º Œ e ¿ ‘ a  Š a ¸ – c ´ € a € Œ e ƒ ½ æ º  æ  › a  – eve e  a º ‹ a ® ‰ a … ¨ a ¿  e š œ c š „ a €  a  ˆ a ½ œ e — œ c ¹ I city phần tư Œ e ¡ ¯ c „ ¶ æ œ ‰ a ˆ © a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ æ “ º e „ được a city œ ¨ a ¤– a º ¤e ˜ a Ÿ Ÿ e ¢được e ¥city ¿ æ – ¹ a ¤c được ‹ city c š „ c ‹ € æ … ‹ a € ‚

A € € a € € æ ™ ® a º ¬ e ˆ ‡ c © † c ½ • eve e ˜ a, ba phần æ œ ƒ æ ™ ¤æ ™ ‚ c ¨ ± e ® š I phần tư Œ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ e ˆ ‡ e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ a eve Ž a ¹ ´ e › ™ e ‚ Š e ² ¿ æ ˜ “ e ¡  e  ” c ´ c ´ € e Œ „ 90a „ „ c ba phần Ž a … ƒ (c ´ „ 603a „ „ æ ¸ ¯ a … ƒ) I phần tư Œ e › ™ æ – ¹ e — œ c ¹ e  city ” a ˆ ° a ‰  æ ‰ € æ œ ª æ œ ‰ æ ° ´ a ¹ ³ a € ‚ c ” c © ¶ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ a ¸ æ  ± æ ” ¿ C – c š „ a ° ˆ a ® ¶ æ – ¯ c ‘ ª e ‡ ‘ æ   a ˆ ° I phần tư Œ e ˜ ¿ e  ¯ e … ‹ a ¸ Œ æ œ › e ¢được e ¦ city – a ½ œ a ¸ æ  ± a œ ° a  € c š „ e ‰ ¯ a ¥½ a  ˆ a ½ œ e € … I phần tư Œ æ — ¢e ¡ ˜ æ „  æ Ž ¥c ´  e ˆ ‡ c ba phần Ž a œ ‹ c š „ eve e  a º ‹ a  ˆ a ½ œ I phần tư Œ a º ¦ e ¡ ˜ æ „  a Š a phần tư, e ˆ ‡ a ¿ „ c ba phần … æ – ¯ c š „ c ¶ “ e ² ¿ a ba phần € a ba phần tư Œ † "I a ¿ „ æ – ¹ e ¡ ˜ æ „  a  ‘ e ˜ ¿ e  ¯ e … ‹ e ¡ ¨ æ ˜ Ž a … © a œ ‹ c › ¸ a º ’ e œ € e ¦  I phần tư Œ a  ¯ eve a ¥a Š a phần tư, a  ˆ a ½ œ a € ‚

A € € a € € a € Š e  ¯ c ˆ ba phần e ¡ — æ — ¥a ± a € ‹ a ½ ¢a ® ¹ I phần tư Œ a °  æ – phần tư e ˆ ‡ c ba phần Ž a œ ‹ eve e  a º ‹ a  ˆ a ½ œ a ¯ † a ˆ ‡ c š „ æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ e ˜ ¿ E  ¯ e … ‹ e € Œ e ¨ € I phần tư Œ æ ¡ è¿ Ž æ ™ ® a º ¬ a ˆ ° e ¨ ª æ ˜ ¯ a … © a œ ‹ a ° ‹ æ ± ‚ e ¬ ¹ æ … Ž a ¹ ³ e ¡ ¡ A ¤– a º ¤e ˆ ‰ æ Ž ª c š „ a ¸ € e ƒ ¨ a ˆ † I phần tư Œ æ Ž ¨ a ‹ • a … © a œ ‹ a œ ‹ e š › e — œ c ¹ được a city ¤š æ ¨ điều torah a Œ – a € ‚ a  ¡ a ¡ ” c ˆ ba phần a ¤" a ¸ a ¸ æ  ± a º ‹ a ‹ ™ a ° ˆ a ® ¶ c "‘ æ ‰ Ž e được ba phần a city ¤city c ¨ ± I phần tư Œ æ ² ™ c ‰ ¹ e ˆ ‡ e ˜ ¿ e  ¯ e … ‹ æ Ž ¥a ba phần … æ ™ ® a º ¬ a ‡ º e ¨ ª a º ¦ æ ˜ ¯ a  ‘ c ba phần Ž a œ ‹ c ™ phần tư a ‡ º æ   e † ’ I phần tư Œ e ¡ ¨ æ ˜ Ž a ¸ æ  ± a œ ‹ a ® ¶ a °  c ba phần Ž a œ ‹ a œ  c ¹ ž a, eve ´ a ¥e ¡  c ª  c š „ a   æ ‡ ‰ a, ² e  ž a ¸ ¸ a ¸  eve æ ¿ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

Các quan chức Singapore đang đối mặt với hình phạt về việc gửi đồ cá nhân bằng túi ngoại giao

Previous:Đại sứ turquier được triệu hồi ở Israel "theo phe hamas"
Next:"Giết người chống chính phủ truyền thông" bị kết án và được tha tội sau khi uclara tham gia chiến tranh
related articles
choi tren mang Sơ đồ trang web

1