choi tren mang

Home>"Thông tin về sự gia tăng khí thải co2 của trung quốc là không chính xác …Vệ tinh nhật bản quan sát được từ 1.5 đến 3 lần."
"Thông tin về sự gia tăng khí thải co2 của trung quốc là không chính xác …Vệ tinh nhật bản quan sát được từ 1.5 đến 3 lần."
Time:2022-08-05
Views:2117

số mơ lô đề

  
LIVE      

"Thông tin về sự gia tăng khí thải co2 của trung quốc là không chính xác …Vệ tinh nhật bản quan sát được từ 1.5 đến 3 lần."

choi tren mang

"Thông tin về sự gia tăng khí thải co2 của trung quốc là không chính xác …Vệ tinh nhật bản quan sát được từ 1.5 đến 3 lần."

Nhật bản yomiuri shimbun báo cáo ngày 8 tháng 8 rằng sự gia tăng nồng độ co2 của trung quốc được quan sát bởi vệ tinh Sputnik của nhật bản cao gấp 1.5 đến 3 lần so với dữ liệu dữ liệu quốc tế dựa trên thông tin được công bố bởi các quốc gia (DB).

Theo báo cáo, vệ tinh quan sát khí nhà kính của nhật bản "giường" được quan sát ở khoảng 77,000 địa điểm trong nước trung quốc từ năm 2009 đến 2022, nồng độ co2 tăng lên từ 0.6 đến 1.2 PPM mỗi năm.

So với điều này, trong cơ sở dữ liệu quốc tế được xây dựng dựa trên thông tin về nhiên liệu hóa thạch và số lượng nhà máy điện được công bố bởi các nước khác, nồng độ tăng lên của trung quốc là 0, 2 ~ 0, 8 PPM mỗi năm.

Tờ báo nói rằng cuối cùng tình báo trung quốc có thể không chính xác.

Ở nhật bản và hoa kỳ, ngay cả khi so sánh các quan sát vệ tinh và dữ liệu DB quốc tế trong cùng một điều kiện, không có sự khác biệt.

Tạp chí yomiuri cũng báo cáo rằng tỉnh môi trường nhật bản sẽ công bố bản báo cáo trên tại hội nghị liên hợp quốc liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 28 tại dubai, UAE.

Các cán bộ bộ môi trường nói với tờ báo rằng "ngay cả khi các mục tiêu cắt giảm khí nhà kính được đặt ra, không có ý nghĩa gì nếu dữ liệu không phù hợp vượt quá phạm vi sai sót".

Eve I ¿ A ½ • c ‚ º PISAe € ƒ e © ¦

A € € a € € a € ¢PISAa … ¨ c ¨ ± c ‚ º a € Œ a ¸ c ” Ÿ e ƒ ½ a Š › a œ ‹ e š › e © • a phần tư ° e ¨ ˆ a Š ƒ a €  I phần tư Œ æ ˜ ¯ a ¸ € a € ‹ c ¶ “ æ ¿ Ÿ a  ˆ a ½ œ e ˆ ‡ c ™ phần tư a ± • c µ „ c ¹ ” I phần tư ˆ OECDi phần tư ‰ c – a Š ƒ I phần tư Œ a °  a … ¨ a ¸ – c • Œ 15 æ ² a ¸ c ” Ÿ a ¸ c ¿ ’ æ ° ´ a ¹ ³ c š „ æ ¸ ¬ e © ¦ e ¨ ˆ a Š ƒ a € ‚

A € € a € € a € ¢e © ² e € ƒ e © ¦ æ – phần tư 2000a ¹ ´ æ Ž ¨ a ‡ º I phần tư Œ æ ¯  a ¸ ‰ a ¹ ´ e € ² e ¡ Œ a ¸ € æ ¬ ¡ I phần tư Œ æ ˜ ¯ c › ® a ‰  a ¸ – c • Œ a ¸ Š æ œ € a …, a ½ ± e Ÿ ¿ A Š › c š „ a œ ‹ e š › a ¸ c ” Ÿ a ¸ c ¿ ’ e © • a ƒ ¹ e … c › ® a ¹ ‹ a ¸ € a € ‚ 2022a ¹ ´ c š „ PISAe € ƒ e © ¦ a … ± æ œ ‰ 81a € ‹ a œ ‹ a ® ¶ a  Š a œ ° a  € c š „ c ¶ “ æ ¿ Ÿ e được ” city I phần tư Œ a … ± 69e  ¬ a   a ¸ c ” Ÿ a  ƒ e ˆ ‡ a € ‚

A € € a € € a € ¢PISAe € ƒ e © ¦ a … "a ® ¹ æ ¶ µ e “ ‹ e – ± e ® € I phần tư ˆ æ ¯  e ª ž I phần tư ‰ a €  æ • ¸ a ¸ a €  c ‘" a ¸ a ¸ ‰ a € ‹ e ˜ a Ÿ Ÿ I phần tư Œ æ ¯  e – € eve æ ¿ A ˆ † 1000a ˆ † I phần tư Œ e ‚ „ æ œ ‰ a •  a  o e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ a ¸ c ” Ÿ æ ˆ  c ¸ ba phần a ˆ † c ‚ º a ¸ € e ‡ ³ a … a € ‹ c ‰ c ´ š I phần tư Œ 5c ´ š eve a ¥a ¸ Š a ± ¬ æ – phần tư a € Œ e được ˜ a city ˆ † a €  a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

"Thông tin về sự gia tăng khí thải co2 của trung quốc là không chính xác …Vệ tinh nhật bản quan sát được từ 1.5 đến 3 lần."

Previous:Giám đốc who đã nói về cuộc không kích xe cứu thương.Ngừng bắn ngay lập tức"
Next:Ukraine: cuộc tấn công mạnh nhất của nga vào năm 2023
related articles
choi tren mang Sơ đồ trang web

1