choi tren mang

Home>EU, chat GPT chống lại hiệp định pháp luật al, hạn chế rộng nhất.
EU, chat GPT chống lại hiệp định pháp luật al, hạn chế rộng nhất.
Time:2022-10-01
Views:1394

danh lo bai ban

  
LIVE      

EU, chat GPT chống lại hiệp định pháp luật al, hạn chế rộng nhất.

choi tren mang

EU, chat GPT chống lại hiệp định pháp luật al, hạn chế rộng nhất.

Reuters và các nguồn tin khác đã báo cáo vào ngày 7 (giờ địa phương) rằng liên minh châu âu đã giới hạn chương trình truyền hình trí tuệ nhân tạo (AI) chat GPT.

Nhưng một số quan sát khác cho rằng cần có sự phối hợp hơn trước khi có một thỏa thuận cuối cùng.

Reuters trích dẫn nguồn tin đã thảo luận về vấn đề này cho biết đại biểu các nước thành viên liên minh châu âu và các nghị sĩ đã đạt được một thỏa thuận tạm thời về việc giới hạn hạn chế dịch cúm gia cầm sau 10 giờ thảo luận.

Các thành viên liên minh châu âu đã thỏa hiệp về việc sử dụng al trong giám sát sinh học để có sự ủng hộ của các nghị sĩ về an ninh quốc gia, quốc phòng, quân đội.

Theo báo cáo của Reuters, cuộc thảo luận bắt đầu lúc 3 giờ chiều hôm trước, tập trung vào vấn đề giám sát trắc sinh học. Các nghị sĩ châu âu muốn cấm giám sát sinh trắc học.

Theo báo cáo của bloomberg, liên minh châu âu đang tiến gần đến thỏa thuận có thể trở thành quy định hạn chế về cúm gia cầm rộng nhất ở phương tây.

Theo nguồn tin, ủy ban châu âu (EC), nghị viện châu âu và đại diện của 27 nước thành viên của eu đã đạt được thỏa hiệp tại một cuộc họp vào chiều hôm trước, tiến gần hơn tới một thỏa thuận chính thức về một dự luật được gọi là đạo luật về cúm gia cầm.

Bloomberg sẽ tiếp tục vào ban đêm, và cuộc đàm phán này sẽ diễn ra rất nhiều cuộc tranh luận về việc giới hạn al sẽ diễn ra như thế nào trong các chính phủ khác, kể cả hoa kỳ và anh, liên minh châu âu cần phải bảo vệ sự cân bằng giữa các rủi ro xã hội tiềm ẩn của al trong lãnh thổ của họ.

Các nước thành viên liên minh châu âu đã bị chia rẽ về việc giới hạn hạn chế dịch cúm gia cầm. Một số nước như pháp, đức và các nước khác nói: "sẽ gây thiệt hại không cần thiết cho các doanh nghiệp địa phương".Phản đối các quy định hạn chế.

Theo báo cáo của bloomberg, vấn đề này là vấn đề cốt lõi của cuộc đàm phán. Các nhà cầm quyền cho biết: sau khi đạt được thỏa thuận, các chi tiết kỹ thuật của dự luật nên được giải quyết trong suốt cuộc thảo luận tiếp theo.

Trước đó, các nhà hoạch định chính sách của eu đã đề xuất để các nhà phát triển mô hình AI sống, như GPT chat, duy trì các thông tin về phương pháp học tập của mô hình AI, tóm tắt các tài liệu sử dụng có bản quyền và đánh dấu các nội dung tạo ra AI.

Eve I ¿ A, eve ´ e Ž æ   e ¥² a … ‡ a ba phần ’ c ¨ ± a ¸  eve æ ¿ A Š æ ² ™ a ± € a ‹ ¢

A € € a € € a, ¦ a œ – I phần tư š a ¸ € a   26 æ ² c ”, a  2 æ — ¥a œ ¨ a, eve ´ e Ž e ¥² æ “ Š e  Š a ® ¢a € ‚ \ c ¶ ² c µ ¡ A œ – c ‰ ‡ I phần tư › a  ³ a œ – I phần tư š æ ³ • a œ ‹ e ¦ æ – ¹ 2 æ — ¥æ ™ š a œ ¨ eve a o ´ e Ž a ¸ ‚ a ¸ a ¿ ƒ e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ æ ¡ ˆ c ™ phần tư c  ba phần a ´ æ ‹ ‰ e µ, e ¦ æ ˆ ’ c, š a € ‚ \ e, ¯ e €  c ¤ba phần

A € € a € € a €  a ¤" a … ¬ a ± e ¨ Š a € ‘ c ¶ œ a  ˆ æ ³ • æ – ° c ¤ba phần a €  a ½ a  š c ¤ba phần a €  a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹ a ± e  “ I phần tư š æ œ ¬ e phần tư ª a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ c † "I ba phần Ž æ  a ¤š a œ ‹ æ ¶ ‰ æ ¥µ c được ¯ city a eve ¸ c ba phần © a  Š eve a ‡ æ  ¨ c Š ¯ c ½ ª c š „ e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ e Eve c ™ phần tư a € ‚ c • ¶ a œ ° æ ™ ‚ e – “ 2 æ — ¥I phần tư Œ a ¸ € a   æ ³ • a œ ‹ c ”, a  a œ ¨ eve a o ´ e Ž a ¸ ‚ a ¸ a ¿ ƒ e ‰ ba phần e  ² c ˆ ba phần e  µ a ¡ ” e ™ „ e ¿ ‘ c ” ¨ a ˆ € a ’ Œ e Œ ˜ a  e ¥² æ “ Š e  Š a ® ¢I phần tư Œ e € æ ˆ  a ¸ € a   a, ba phần a œ ‹ e  Š a ® ¢eve æ a º ¡ I phần tư Œ a  ¦ æ œ ‰ a … © a º º a  — a ‚, a € ‚ e © ² c ”, a  a ½ œ æ ¡ ˆ e  Ž c ¨ ‹ a ¸ a œ ¨ c ¤ba phần a º ¤a ª ’ e được ” a city ¸ Š a ‚ ³ e ¦ – eve e I phần tư Œ a ® điều torah a ¸ ƒ a °  e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ e ² e ² ¬ a € ‚ eve a – a œ ¨ e ¢được æ city  • a ba phần Œ e  ² c ¨ ± e ‡ ª a, ± a € Œ c „ ¡ æ ³ • a ¿  a  — c © † æ – ¯ æ ž — e ¢được æ city ® º a ® ³ a €  I phần tư Œ a ¸ ¦ æ Œ ‡ e ² ¬ æ ³ • a œ ‹ æ ˜ ¯ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ æ ® º a ® ³ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ a º º c š „ a € Œ a … ± c Š ¯ a €  a € ‚ æ ³ • a œ ‹ c ¸ ½ c µ ± e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  c ¨ ± I phần tư Œ e € ™ æ ˜ ¯ a ¸ € a ® — æ   æ € – e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ a € ‚ a … ‡ a ba phần ’ æ ‚ điều torah æ œ ‰ C ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — … I phần tư Œ 2016a ¹ ´ æ › ba phần a › a phần tư  a œ – c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š e ¢được a city ˆ ¤a › š 4a ¹ ´ a € ‚

A € € a € € c • ¶ a œ ° æ ™ ‚ e – “ 2 æ — ¥æ ™ š 9 æ ™ ‚ a, ¦ a  ³ I phần tư Œ a ¸ € a   26 æ ² æ ³ • a œ ‹ c ”, a  a œ ¨ e,  e › ¢e ‰ ba phần e  ² c ˆ ba phần e  µ a ¡ ” e ™ „ e ¿ ‘ c š „ a ¸ € a º "æ © ‹ a ¸ Š æ Œ  a ˆ € e ¥² æ “ Š a ¸ € a °  e  Š a ® ¢a ¤được a city © ¦ I phần tư Œ a ° Ž e ‡ ´ a ¸ € a   23 æ ² c š „ e  ² a ba phần ‹ e ³ “ e điều torah ” a, ba phần a œ ‹ c ”, a  e º được a city º ¡ A € ‚ c  ba phần a ´ a ¸ € a   c š „ a điều torah được a city  ¸ æ © Ÿ e ¦ ‹ c ba phần © a ‹ ‡ c ‚ º I phần tư Œ æ • ‘ a ¸ ‹ a º † eve æ e € … c š „ a eve ¦ a  a € ‚ a … ‡ a ba phần ’ e š ¨ a ba phần Œ c ” ¨ a ¸ € æ Š Š e Œ ˜ a  c ¹ phần tư c º Œ e ¥² æ “ Š e, ¯ a º º I phần tư Œ e € æ ˆ  a ¸ € a   66 æ ² c š „ e ‹ ± a œ ‹ a … ¬ æ ° ‘ a ’ Œ a ¸ € a   60 æ ² c š „ æ ³ • a œ ‹ a … ¬ æ ° ‘ a  — a ‚, a € ‚ e ¦ a ¯ Ÿ a ba phần ˆ a ¿ E ¶ city • a ˆ ° c  ba phần a ´ I phần tư Œ c ” ¨ e eve › æ “ Š æ  "a ˆ ¶ æ œ  a … ‡ a ba phần ’ a ¸ ¦ a ° ‡ a … ¶ e € ® æ  • a € ‚ æ “ š æ ³ • æ – ° c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ a   c ‚ º Armand Rajabpour -- Miyandoabi phần tư Œ c ˆ ¶ æ ¯  æ ˜ ¯ a phần tư Š æ œ — e › điều torah æ ° ‘ a € ‚ eve a – e  ¢e ‡ ¨ a ¸ € e … e ¬ € æ ® º æ Œ ‡ æ Ž "a ’ Œ a … © e … e ¬ € æ ® º æ œ ª e  ‚ æ Œ ‡ æ Ž a" € ‚

A € € a € € e ¶ … a ¸ ‚ c ¶ “ c  † c ´ „ c ‘ Ÿ a ¤city c › ® æ “ Š a º † æ ¡ ˆ c ™ phần tư e  Ž c ¨ ‹ a € ‚ eve a – e ª ª I phần tư Œ a º º c ba phần ¤a › › æ • điều torah a ¥” e € ƒ I phần tư Œ æ œ ‰ a º º a ¤" a  æ city • ‘ a ‘ ½ I phần tư › a … ‡ a ba phần ’ æ  ® e ˆ ž c  € e Œ ˜ a  a ° ‡ a ¸ € a   c ”, a  æ ‰ “ a € ’ a œ ¨ a œ ° a € ‚ a ¤c "´ „ 5 E ‡ ³ 10a ˆ † e  ˜ a ba phần tư Œ Œ "I e ¦ a ¯ Ÿ e ¶ • a ˆ ° c  ba phần a ´ a € ‚ æ ³ • a œ ‹ a œ ‹ a ® ¶ a   æ   æ ª ¢a ¯ Ÿ e ™ ¢a ° ± æ ¤a º ‹ a ± • e – ‹ e ª ¿ æ Ÿ ¥a € ‚ æ ³ • a œ ‹ c ¸ ½ c  † a  š c ˆ ba phần a … "e ª ª I phần tư Œ e  ¢a °  æ   æ € – a eve ¸ c ba phần tư Œ ©" I æ ³ • a œ ‹ c µ • a ¸  æ œ ƒ a ± ˆ æ œ  a € ‚ e ¦ ¬ a … ‹ e ba phần  a  ‘ a € Œ æ   e ¥² e  ‡ e › điều torah e € … c š „ a ® ¶ a ± ¬ a €  è¡ ¨ c ¤º a “ € æ ‚ phần tư a € ‚

A € € a € € c – ‘ c Š ¯ æ œ ‰ c ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — …

A € € a € € æ ³ • a œ ‹ a … "æ ” ¿ Carey barber e ƒ ¨ e • e  ” c ˆ ba phần e ¦ ¬ a ¯ "e ª ª I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ c ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š æ ™ ‚ c ” ¨ e ˜ ¿ æ ‹ ‰ a phần tư ¯ e ª ž e được ˜ a city ‘ phần tư a € Œ c œ Ÿ a eve ¸ e ‡ ³ a ¤a "€  a € ‚ eve a – e ¢được æ city  • a ba phần Œ a ‘ Š e ¨ ´ e ¦ a ¯ Ÿ I phần tư Œ e ‡ ª a, ± a € Œ c „ ¡ æ ³ • a ¿  a  — c © † æ – ¯ æ ž — a œ ¨ e ˜ ¿ A ¯ Œ æ ± — a ’ Œ a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ e ¢được æ city ® º eve æ a €  I phần tư Œ a ¸ ¦ æ Œ ‡ æ Ž "æ ³ • a œ ‹ æ ˜ ¯ a € Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a œ ¨ a Š æ ² ™ a œ ° a ¸ ¶ æ ‰ € a ½ œ æ ‰ € c ‚ º c š „ a … ± c Š ¯ a €  a € ‚ e ¦ æ – ¹ e ‰ a ¯ ¦ I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ a ½ œ æ ¡ ˆ æ ™ ‚ a œ ¨ c ¤ba phần a º ¤a ª ’ e được ” a city ¸ Š a ‚ ³ a ¸ € æ ® µ e ¦ – eve e I phần tư Œ a ® điều torah c ¨ ± a °  e ¥² æ “ Š a º ‹ eve a ¶ e ² e ² ¬ I phần tư Œ a ¸ ¦ e được ‡ a city ˆ ° a € Œ c „ ¡ e ba phần œ c š „ c © † æ – ¯ æ ž — e ¢được e ¬ city € æ ® º a €  c ‰ e © ± e ¡ Œ a € ‚

A € € a € € æ “ š æ ³ • a ª ’ a ± e  “ I phần tư Œ a … ‡ a ba phần ’ a œ ¨ æ ¤æ ¬ ¡ E ¥² æ “ Š a ¹ ‹ a ‰  a, ² e ¢được a city ˆ — a … ¥æ ³ • a œ ‹ æ ƒ … a ± æ © Ÿ æ "‹ c š „ Sc ´ š c › điều torah e ¦ – æ ª ” æ ¡ ˆ a   e Œ „ I phần tư Œ a  ³ a °  a œ ‹ a ® ¶ a ® ‰ a … ¨ æ" ‹ æ ˆ  æ ½ › a œ ¨ a ¨  e „ … c š „ a º º a “ ¡ A   a – ® a € ‚ eve a – æ ‚ điều torah æ œ ‰ c ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — … I phần tư Œ a ¿ ƒ c  † c ‹ € æ … ‹ æ ¥µ a º ¦ a ¸  c © © a ® š I phần tư Œ æ ˜ “ e ¢được a city leibovitz – a º º a ½ ± e Ÿ ¿ A € ‚ a € Š æ ¯  æ — ¥e ƒ µ a ± a € ‹ c ¨ ± I phần tư Œ eve a – a œ ¨ c ¶ ² a ¸ Š e ¢được æ city ¥µ c được ¯ c city µ „ c ¹ ” a € Œ a phần tư Š æ – ¯ e ˜ a œ ‹ a €  I phần tư ˆ ISISi phần tư ‰ c š „ æ ” ¯ æ Œ  e € … æ ´ — e … ¦ I phần tư Œ a ¸ ¦ a ba phần ž 2015a ¹ ´ e – ‹ a ‹ "a ¿ ¡ A ¥‰ a phần tư Š æ – ¯ e ˜ æ • ™ a € ‚ e  ” c ˆ ba phần e ¦ ¬ a ¯ "e ‰ a ¯ ¦ I phần tư Œ æ ¤a º º æ › ba phần æ – phần tư 2016a ¹ ´ a › a œ – e ¬ € œ a ¨ eve a o ´ e Ž a • † æ ¥a  điểm c € ™ phần tư a ‹ • e ¥² æ “ Š e € Œ e ¢được a city ˆ ¤a › š 4a ¹ ´ a € ‚

A € € a € € a … ‡ a ba phần ’ æ – phần tư 2020a ¹ ´ c  ² e ‡ ‹ I phần tư Œ e ˆ ‡ c ˆ ¶ æ ¯  a ¸ € a  Œ a ± … a ½  a œ ¨ a eve, eve ´ e Ž a ¥a  — c š „ a Ÿ ƒ æ  ba phần c œ  I phần tư Œ a ¸ ¦ a  ƒ e ˆ ‡ a ¸ € a € ‹ a € Œ c ² ba phần c ¥ž c – ba phần c — … a ’ Œ c ¥ž c ¶ “ a •  e ¡ Eve Œ a €  æ ² c ™ ‚ e Eve … c › ® a € ‚ a – e ‡ ª c ¨ ± Carey barber a ² a ¸  a †  a °  æ   æ € – a eve ¸ c ba phần © æ „ Ÿ e ˆ ˆ e ¶ điều torah I phần tư Œ a ½ † a ba phần  c „ ¶ a œ ¨ c ¶ ² a ¸ Š æ  œ c ´ ¢a € Œ a ¦ ‚ a ½ • e điều torah ½ a ½ œ c ™ ½ c điều torah, a ½ ˆ a €  c ‰ a  ± e š ª a … "a ® ¹ a € ‚

A € € a € € a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ † "I æ ³ • a œ ‹ æ —  e điều torah ” c Ÿ › c › ba phần a Š a Š ‡ I phần tư Œ c ¤ba phần æ œ ƒ e được ˜ a city º ¦ c, Š a phần tư µ a € ‚ 10 æ œ ˆ a ¸ æ — ¬ I phần tư Œ a ‡ ¡ C ˆ ba phần e ³ ½ a ® ® a €  c ba phần … æ µ ® a ® ® a ’ Œ a ¤š a € ‹ æ © Ÿ a ´ æ ” ¶ a ˆ ° c ‚ ¸ a ½ ˆ a ¨  e „ … I phần tư Œ e ¢được e ¿ city được c city, Š æ € ¥c –  æ • điều torah a º º c ba phần ¤a € ‚ eve a o ´ e Ž a ° ‡ æ – phần tư æ ˜ Ž a ¹ ´ æ ‰ ¿ E ba phần ¦ a ¥" e  ‹ æ œ ƒ I phần tư Œ a … ¶ a ® ‰ a ¿  e ƒ ½ a Š › e  ¢e ‡ ¨ a š ´ a eve ³ e € ƒ e © — a € ‚

A € € a € € a ¸ ¹ e º ¥æ ´ ba phần eve e  e š Š a ¿ Eve  e, a ¥a ½ ¿ 館

A € € a € € a ¸ a œ ‹ e " æ ³ • a œ ‹ a ½ ¿ E ˜ e ¤¨ æ   e † ’ a ba phần † æ ³ • a ¸ a œ ‹ e  Š a ® ¢a Š a phần tư, a ® ‰ a … ¨ e ˜ ² c ¯ „ I phần tư Œ a ¯ † a ˆ ‡ æ ³ ¨ æ „  e º e ‚ city Š a  ¯ c – ‘ a º º a “ ¡ a ’ Œ c ª  c ™ phần tư a º ‹ eve a ¶ I phần tư Œ a ¦ ‚ c ™ phần tư c ” Ÿ e š ª æ ƒ … æ ‡ ‰ æ Ž ¡ A  – c, Š æ € ¥e  ¿ E š ª æ Ž ª æ – ½ a ¸ ¦ c › ¡ A ¿ E › city ¢e – ‹ c  ba phần a ´ a € ‚

A € € a € æ 10 € œ ˆ 7 æ — ¥a eve ´ a ¥e ¡  c ª  c ˆ † c ™ eve phần tư a ¥a ba phần tư Œ c † "I ba phần Ž æ  a ¤š a œ ‹ e ‡  a °  e ˜ ¿ æ ‹ ‰ a phần tư ¯ a º º a ’ Œ c Œ ¶ a ¤ª a º º c ba phần ¤e được ” city c š „ eve a ‡ æ  ¨ c Š ¯ c ½ ª a  ‡ æ œ ‰ æ ‰ € a ¢ž a Š I phần tư Œ a  „ a œ ‹ e ¦ æ – ¹ a điều torah “ a Š › e © Ÿ a ¢ž a € ‚ æ “ š a ½ a  š c ¤ba phần a ± e  “ I phần tư Œ a ¸ ¹ e º ¥æ ” ¿ A º œ 2 æ — ¥a ¸ ‹ eve a ¤æ ´ ba phần e  eve điều torah e  e š Š a  ” a Š © e ¦ æ – ¹ a ¿ Carey barber  e e ˆ ‡ c Œ ¶ a ¤ª c ba phần ¤e được ” a city ’ Œ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — æ œ ‰ e — œ c š „ a ´ æ ‰ € I phần tư Œ a Œ … æ ‹ ¬ a ½  æ – phần tư a “ ¥æ œ ¬ a “ ˆ æ ¹ c š „ eve a ¥e ‰ ² a ˆ — a ¤a ½ "¿ E ¤¨ a ’ Œ c Œ ¶ a ¤ª æ œ ƒ a ‚ a € ‚ a ¸ ¹ e º ¥a œ ‹ e ˜ ² a ¤e ‡ "điều torah æ ³ ¢c ˆ ba phần æ điều torah ® c ¨ ± I phần tư Œ a ¸ æ  ± a œ ° a  € c š „ e ¡  c ª  a ° Ž e ‡ ´ a   c Œ ¶ a eve ¸ c ba phần © æ Š ¬ e I phần tư Œ a ¸ ¹ e º ¥æ ‰ € e  ¢e ‡ ¨ c š „ æ   æ € – a eve ¸ c ba phần © a ¨  e „ … e  ž a ¸ ¸ a š ´ a eve ³ a € ‚

A € € a € € a ¸ Š æ œ ˆ a º • I phần tư Œ 3a   a o ´ a ‹ ’ æ – ¯ a  ¦ e điều torah ” a ¤" a ¸ c ” Ÿ a œ ¨ c ba phần Ž a œ ‹ a ½ › e ’ ™ c ‰ ¹ a, ž e  c ™ ½ a º º æ " æ ‰ ‹ æ"  æ “ Š a € ‚ æ ¯ ” a ˆ © æ ™ ‚ e ¦ – e ƒ ½ a ¸ ƒ e ¯ a ¡ ž c ˆ ba phần c ‰ a œ ° a ‰ ‡ æ œ ‰ a ¤š e – “ a ¸ æ ¡ æ ” ¶ a ˆ ° c ‚ ¸ a ½ ˆ a ¨  e „ … I phần tư Œ e ‡ ³ a ° ‘ 27e – “ a ¸ æ ¡ Carey barber c Š æ € ¥e — œ e – ‰ a € ‚

+좋아하는 뉴스 커뮤니케이션을 선택하십시오. 여기를 클릭하십시오!

EU, chat GPT chống lại hiệp định pháp luật al, hạn chế rộng nhất.

Previous:Quân đội số 252 của Israel công khai hoạt động
Next:Lời khai của trump khiêu khích thẩm phán tấn công tổng công tố viên New York
related articles
choi tren mang Sơ đồ trang web

1